Xem tuổi làm ăn 2019 – Tuổi Kỷ Hợi hợp làm ăn với tuổi nào nhất – TUVI365

Bởi seotoplist
Năm sinh nữ Mệnh Thiên can Địa chi
Bạn đang đọc : Xem tuổi làm ăn 2019 – Tuổi Kỷ Hợi hợp làm ăn với tuổi nào nhất
Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1966 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Hợi => Tứ Tuyệt Cung : Đoài – Cung : Đoài => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 7

1967

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Mùi – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Đoài => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 9
1974 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Kỷ => Tương Hợp Địa chi : Dần – Địa chi : Hợi => Lục Phá Cung : Cấn – Cung : Đoài => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
1975 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Ất – Thiên can : Kỷ => Tương Phá Địa chi : Mão – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Đoài – Cung : Đoài => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 7
1980 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Canh – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Thân – Địa chi : Hợi => Lục Hình Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
1983 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Kỷ => Bình Hòa Địa chi : Hợi – Địa chi : Hợi => Tự Hình Cung : Cấn – Cung : Đoài => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
1986 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Hợi => Lục Phá Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
1994 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Kỷ => Tương Hợp

Xem thêm: Tử vi tuổi Canh Tý năm 2019 – Nữ mạng 1960, 2020 và Hướng xuất hành năm 2019.

Địa chi : Tuất – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Càn – Cung : Đoài => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 8
2003 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Quý – Thiên can : Kỷ => Bình Hòa Địa chi : Mùi – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Đoài => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 7
2004 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Kỷ => Tương Hợp Địa chi : Thân – Địa chi : Hợi => Lục Hình Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
2010 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Canh – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Hợi => Lục Phá Cung : Cấn – Cung : Đoài => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
2011 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Tân – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Đoài – Cung : Đoài => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 8
2012 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Kỷ => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Càn – Cung : Đoài => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 7
2013 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Kỷ => Bình Hòa Địa chi : Tỵ – Địa chi : Hợi => Lục Xung Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7

2016

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Thân – Địa chi : Hợi => Lục Hình Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
2017 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh
Xem thêm : Xem tử vi Canh Tý năm 2018 nam mạng – Luận thời cơ, vận hạn năm 2018
Địa chi : Dậu – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Đoài => Họa Hại Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7

You may also like

Để lại bình luận